%C3%96ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BCkten%20sonra%20hende%C4%9Fe%20at%C4%B1lan%20adam


Fotograf Açiklamasi: 1915-1916, çocuklar, öldürüp hendeğe atilan Ermeni yetişkin erkek cesedini seyrediyorlar. Yer: Osmanli imparatorluğu, Suriye bölgesi.

© Ermeni Ulusal Enstitüsü (A.S.), Sybil Stevens (Armin T. Wegner'in kizi) izniyle.
Wegner Koleksiyonu, Deutches Literaturarchiv, Marbach ve Birleşik Devletler Holocaust Aniti Müzesi.