Oluklar%C4%B1n%20i%C3%A7ine%20b%C4%B1rak%C4%B1lan%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%20cesetleri


Fotograf Açiklamasi: 1915-1916, fotoğrafçinin anlatimi ile "Tehcir edilen Ermenilerin terkedilmiş ve öldürülmüş küçük çocuklari". Oluktaki çiplak çocuk dahil olmak üzere üç kişi ölü. Yer: Osmanli imparatorluğu, Suriye bölgesi.

© Ermeni Ulusal Enstitüsü (A.S.), Sybil Stevens (Armin T. Wegner'in kizi) izniyle.
Wegner Koleksiyonu, Deutches Literaturarchiv, Marbach ve Birleşik Devletler Holocaust Aniti Müzesi.