F%C4%B1rat%20Nehri%27nde%20%C3%A7ama%C5%9F%C4%B1r%20y%C4%B1kama


Fotograf Açiklamasi: 1915, Tehcir edilen Ermeni kadinlar Firat Nehrinde çamaşir yikiyorlar. Fotoğrafin sağ tarafinda nehir boyunca sirayi girmiş insanlar gözüküyor. Yer: Osmanli imparatorluğu, Suriye bölgesi.

© Ermeni Ulusal Enstitüsü (A.S.), Sybil Stevens (Armin T. Wegner'in kizi) izniyle.
Wegner Koleksiyonu, Deutches Literaturarchiv, Marbach ve Birleşik Devletler Holocaust Aniti Müzesi.