Suriye çölünde çadır kampı

Fotograf Açiklamasi: 1915, çoğu tehcir edilen Ermeni kadinlar ve çocuklardan oluşan gruplar geçici çadirlardan kurulmuş çöl kamplarindalar. Yer: Osmanli imparatorluğu, Suriye bölgesi.

© Ermeni Ulusal Enstitüsü (A.S.), Sybil Stevens (Armin T. Wegner'in kizi) izniyle.
Wegner Koleksiyonu, Deutches Literaturarchiv, Marbach ve Birleşik Devletler Holocaust Aniti Müzesi.