Suriye%20%C3%A7%C3%B6l%C3%BCnde%20%C3%A7ad%C4%B1r%20kamp%C4%B1


Fotograf Açiklamasi: 1915, çoğu tehcir edilen Ermeni kadinlar ve çocuklardan oluşan gruplar geçici çadirlardan kurulmuş çöl kamplarindalar. Yer: Osmanli imparatorluğu, Suriye bölgesi.

© Ermeni Ulusal Enstitüsü (A.S.), Sybil Stevens (Armin T. Wegner'in kizi) izniyle.
Wegner Koleksiyonu, Deutches Literaturarchiv, Marbach ve Birleşik Devletler Holocaust Aniti Müzesi.