Arjantin Senatosu Deklarasyonu

31 Mart 2004

Tasari No. 571/04
Tasari Türü: DEKLARASYON

Ulusal Senato
Parlamento Sekreteri
Yayinlar Direktörü

(S-0571/04)

Deklarasyon

Ulusal Senato:

1.- 20. yüzyılın ilk soykırımının kurbanları olan Ermeni toplumu ile dayanışma için, Türk Devleti tarafından 1915-1918 yılları arasında 1,5 milyondan fazla Ermeni’nin hayatına mal olan bu suçun anısına yeni bir anma gerçekleştireceğini;

2.- Her tür insan hakları ihlalini lanetlediğini ve insanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalmasına izin vermeyeceğini açıklar, DEKLARE EDER.

Marcela F.Lescano – Diana Conti – Mario A.Losada

Gerekçe

Sayın Başkan,

Yıllar sonra, Senatomuz Uruguay, Brezilya, Fransa, İsviçre, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Bulgaristan, Belçika, Rusya, Avrupa Parlamentosu ve daha birçok ülke ve kurumun yaptığı gibi 24 Nisan’ı 1915’te Türk devletinin Ermeni halkına karşı yaptığı soykırımın başlangıç günü olarak anmaktadır.

Senatomuz bu anmayı 1984’ten bu yana her yıl gerçekleştirmekte; çünkü insan hakları için cezasızlığa son vermek üzere yapılan böyle bir anmanın insan haklarına saygı konusunda ilerleme sağlayacağına inanmaktadır. Suskunluk ve inkâr, soykırımların tekrarlanmasına yol açar. Kurbanlar, bu konuda yasa koyucular olarak bizlerin sesimizi duymak için sabırla beklemektedir.

1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’nde belirtilen soykırımın beş şartı incelenmiş ve bu insanlara yapılan zulme ait bulgularla karşılaştırılmıştır. Birkaç yıldır sayısız tanıklık dinlemekte, son olarak da bu insanlık dışı tarihsel gerçeğe ait yayınlanmış çok sayıda belge görmekteyiz. Ayrıca 2000 yılında Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel’in de aralarında bulunduğu 126 aydın ve Holokost araştırmacısı, Ermeni Soykırımı’nın kesin bir tarihsel gerçek olduğuna dair bir bildiri yayınlamışlar ve dünyanın demokratik ülkelerini bu soykırımı tanımaya çağırmışlardır. Biz de sunduğumuz deklerasyonun kabul edilmesini rica ediyoruz.

Marcela F.Lescano – Diana Conti – Mario A. Losada

[Resmi olmayan İngilizce çeviriden]