Uluslararası Doğrulama

Devlet Başkanları, Parlementolar ve Yetkililerin Açıklamaları Uluslararası Organizasyonlar
Kamu Dilekçeleri Ermeni Soyırımını tanıyan ülkeler listesi için tıklayınız
Kararlar, Kanunlar ve Bildiriler