Ermeni Soykırımıyla İlgili Numune Belgeler

Ermeni Soykırımıyla İlgili Numune Belgeler

Bu bölümde Amerika Birleşik Devletlerinin ve Ingiliz arşivlerlerinin Ermeni soykırımlıyla özellikleri ile ilgili belgeler bulunur. Bu belgeler resim ve metin olarak mevcutturlar.

Amerika Birleşik Devletlerinin Arşivi

Amerika Birleşik Devletlerinin Milli Arşiv ve Kayıtlar Idaresi Kayıt Grup 59, Dış İşler Bakanlığı Belgeleri Ondalık Dosya 867,Turkiye Iç İşleri Ondalık Dosya 860J, Ermenistan Iç İşleri

Ermeni Kilisesi Katolikos’undan Ermenilerin Korunması İçin Yapılan Başvuru, 27 Nisan 1915.
Resim görüntüleri | Metinler
Müttefiklerin Osmanlı hükümetine yaptıkları Ermenilere yönelik katliamları durdurma uyarısı 29 Mayıs 1915.
Resim görüntüleri | Metinler
Dışişleri Bakanı Robert Lansing’in Osmanlı Türkiye’sinin Ermenilere soykırım politikası uyguladığı haberine verdiği cevap, 16 Temmuz 1915.
Resim görüntüleri | Metinler
Ermenilerin Zeytun’dan tehcirine ilişkin rapor, 21 Temmuz 1915.
Resim görüntüleri | Metinler
Talat Paşa’nın Ermeni Soykırımı’ndaki rolü üzerine düşünceler 7 Eylül 1921.
Resim görüntüleri | Metinler
Dışişleri Bakanı William Jennings Bryan’ın Katolikos’un Ermenilerin Korunması İçin Yaptığı Başvuruya Yanıtı, 28 Nisan 1915.
Resim görüntüleri | Metinler
Osmanlı Türkiye’sinin Ermeni Milletini İmha Etmeyi Amaçladığına İlişkin Rapor 16 Temmuz 1915.
Resim görüntüleri | Metinler
Trabzon’da Ermeni çocuklara yapılan muamele hakkında rapor 20 Temmuz 1915.
Resim görüntüleri | Metinler
Erzurumlu Ermenilerine yapılan katliama ilişkin bir Alman misyonerinden gelen haber, 31 Temmuz 1915.
Resim görüntüleri | Metinler