Erzurumlu Ermenilerine yapılan katliama ilişkin bir Alman misyonerinden gelen haber, 31 Temmuz 1915



RG59, 867.4016/83



Belge metni Örnek Belge Dizini