Erzurumlu Ermenilerine yapılan katliama ilişkin bir Alman misyonerinden gelen haber, 31 Temmuz 1915

İstanbul’dan gelen telgraf
Tarih: 31 Temmuz 1915
Ulaştığı tarih: 3 Ağustos, Saat 10:00

Dışişleri Bakanı,
Washington.

898, 31 Temmuz, Saat 17:00

Benim 841 ve 858 [No’lu mesajlarım]. Türkiye’de altı yetim sığınmacıya bakmakta olan Alman Orient Misyonu Başkanı Doktor Lepsius’un, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Erzurum’dan tehcir edilen Ermeniler, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, Erzincan ve Harput arasında Kemah’ta katledilmişlerdir. Başka kaynaklardan da, ilan edilen varış noktasına ulaşıncaya kadar bu zavallı insanların çok azının hayatta kalacağına ilişkin bilgiler alınmaktadır. [Bu insanlar] tarif edilemeyecek kadar acıklı durumdadırlar. Doktor, Almanya’yı bu vahşet olaylarına son vermeye teşvik etmek üzere ortak harekete geçilmesi için konunun uluslararası Kızıl Haç teşkilatına iletilmesini önermektedir. [Kendisi] Büyükelçiliğin dosyalarında bulunan bilgilere ulaşmayı ısrarla talep etmektedir. Bakanlık karşı çıkmıyorsa bu izni vereceğiz.

MORGENTHAU,
Amerikan Büyükelçisi

RG59, 867.4016/83

Belgenin görseli Örnek belgelerin listesiBelgenin görüntüsü Örnek Belge Dizini