Ermeni Kilisesi Katolikos’undan Ermenilerin Korunması İçin Yapılan Başvuru, 27 Nisan 1915

Dışişleri Bakanlığı, Washington

27 Nisan 1915, Saat 15:00

Am[erikan] Büyükelçiliği, İstanbul

Rus Büyükelçisi, Ermeni Kilisesi Katolikosluğu’nun Türk topraklarındaki silahsız Ermenilerin katliamını durdurmak için hükümetimizin resmi kurumlarının Türk hükümeti nezdinde girişimde bulunması için yaptığı başvuruyu dikkatimize sunmuş bulunmaktadır.

Konuyu hükümetimizin dikkatine sunmanızı, Ermenilerin diğer dinlere mensup kişilerin şiddetine karşı korunması için eldeki etkili araçları kullanmasını talep etmenizi rica ederiz.

Rus Büyükelçisi Rus topraklarında çok sayıda Müslüman yaşadığı ve bunların dinsel kaynaklı saldırılar karşısında dokunulmazlıklarının bulunduğu gerçeğine dikkat çekilmesini istemektedir.

[William Jennings] Bryan

RG59, 867.4016/58a

Belgenin orijinal görseli Örnek Belgeler ListesiBelgenin görüntüsü Örnek Belge Dizini