Ermeni Kilisesi Katolikos’undan Ermenilerin Korunması İçin Yapılan Başvuru, 27 Nisan 1915RG59, 867.4016/58aBelge metni Örnek Belge Dizini