Müttefiklerin Osmanlı hükümetine yaptıkları Ermenilere yönelik katliamları durdurma uyarısı 29 Mayıs 1915

Gönderilen telgraf

Dışişleri Bakanlığı,
Washington 29 Mayıs 1915

Am[erikan] Büyükelçiliği
İstanbul

Fransız Dışişleri Bakanlığı Türk Hükümetine aşağıdaki bildirimin yapılmasını talep etmektedir. 24 Mayıs.

Alıntı başlangıcı:

Yaklaşık bir aydır Ermenistan’da Kürt ve Türk nüfus Osmanlı yetkililerin göz yumması ve çoğu kez desteğiyle Ermenilere katliama uğratmaktadır. Bu katliamlar Nisan ortalarında(?) Erzurum, Dertchun, Eğin, Akn, Bitlis, Muş, Sasun, Zeytun ve tüm Kilikya’da meydana gelmiştir. Van yakınlarındaki yaklaşık yüz köyün sakinleri öldürülmüştür. Bu şehirdeki Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuşatılmıştır. Aynı zamanda Konstantinopolis’te hükümet zararsız, kendi halindeki Ermenilere kötü davranmaktadır. Türk hükümetinin insanlığa ve uygarlığa karşı işlediği bu yeni suçlar karşısında Müttefik güçler Bab-ı Ali’ye açıkça bu suçlardan Osmanlı hükümetinin tüm üyelerini ve bu katliama katılan görevlilerini şahsen sorumlu tutacaklarını ilan etmektedirler. Alıntı sonu

(imza) [William Jennings] Bryan

RG59, 867.4016/67

Belgenin görseli Örnek Belgeler ListesiBelgenin görüntüsü Örnek Belge Dizini