Dışişleri Bakanı Robert Lansing’in Osmanlı Türkiye’sinin Ermenilere soykırım politikası uyguladığı haberine verdiği cevap, 16 Temmuz 1915

Gönderilen telgraf.

Dışişleri Bakanlığı, Washington
16 Temmuz 1915

Am[erikan] Büyükelçiliği
İstanbul

Sizin 841[No’lu mesajınız]. 10 Temmuz. Bakanlık, Türk Dahiliye Nazırı ve Harbiye Nazırı nezdinde Ermenilere yapılan zulmün durdurulması ve Alman ve Avusturya Büyükelçilerinin bu konuya olumlu yaklaşmaları yönündeki önerinizi onaylamıştır. Bakanlık bu son derece zor duruma ilişkin, şimdiye kadar davrandığınız şekilde devam etmeniz dışında başkaca bir öneride bulunamamaktadır. Bu sıkıntılı durum sırasında Amerikan yasalarının koruması altında olan Amerika doğumlu Amerikan, ya da sonradan vatandaşlığa kabul edilmiş bir Amerikan vatandaşı zarar görmüş müdür?

(imza) [Robert] Lansing

RG59, 867.4016/74

Belgenin görseli Örnek Belgeler ListesiBelgenin görüntüsü Örnek Belge Dizini