Osmanlı Türkiye’sinin Ermeni Milletini İmha Etmeyi Amaçladığına İlişkin Rapor 16 Temmuz 1915

Gelen telgraf

İstanbul’dan
Tarih: 16 Temmuz 1915
Alındığı tarih: 20 Temmuz Saat 8:10

Dışişleri Bakanı,
Washington.

858, 16 Temmuz, saat 13:00
841 No’lu telgrafımı aldınız mı? Masum Ermenilerin tehciri ve uygulanan şiddet artmakta ve görgü tanıklarından aldığımız dehşet verici haberlere göre ayaklanmayı bastırma bahanesiyle [Ermeni] soyunun imhasına yönelik bir hareket yürütülmektedir.

Gerek protesto gerekse tehditler bir işe yaramamakta ve muhtemelen bunlar, kapitülasyonları tümüyle ihlal etme sorumluluğunu üstlenmemeye kararlı olan Osmanlı hükümetini daha da sert önlemler almaya itmektedir. Bu durumda fiili güç uygulamaktan başka – ki Birleşik Devletler buna başvuracak bir konumda bulunmamaktadır – bir çare olmadığına inanmaktayım

AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİ [Henry] Morgenthau,
İstanbul

RG59, 867.4016/76

Orijinal Belgenin Görseli Örnek Belgeler ListesiBelgenin görüntüsü Örnek Belge Dizini