Talat Paşa’nın Ermeni Soykırımı’ndaki rolü üzerine düşünceler 7 Eylül 1921

AMERİKAN KONSOLOSLUĞU
Halep, Suriye, 7 Eylül 1921.

Konu: Talat Paşa’ya Suikast

Sayın Dışişleri Bakanı
Washington

Efendim,

Size, eski Hariciye Vekili Talat Paşa’nın Berlin, Almanya’da savaş sırasında Türkiye’de yapılan tehcirin yaklaşık 1 milyon ya da daha fazla kurbanlarından birinin akrabası olan Ermeni Solomon Teilirian tarafından öldürülmesine ilişkin 20 Temmuz 1921 tarihli “The Literary Digest”de yayınlanan bir haberin iki kopyasını sunmaktan şeref duyarım.

Talat Paşa’nın çeşitli Türk yetkililere, özellikle Halep’tekilere, telgrafla gönderdiği talimatların içeriğini Bakanlığın dikkatine sunmaktayım; bu talimatlar, kurbanlardan çok azının hayatta kalacağını öngörecek şekilde hazırlanmıştır. Yaşanan [şiddete rağmen] 395 No’lu 22 Ağustos 1919 (Dosya No. 349) tarihli mesajımda belirtildiği gibi tehcir edilenler arasından 146,924 Ermeninin 1919 yılında Suriye’de ve Mezopotamya’da bulunduğu bilinmektedir. Bu insanların hayatta kalmasının esas olarak sağlayan Konsolosluğumun gösterdiği çabalardır.

Sadık hizmetkârınız olmaktan şeref duyan,
(imza) Jesse Jackson
Konsolos.

Ek:
İki kopya gazete haberi

RG59, 860j.4016/84

Belgenin görseli Örnek Belgelerin ListesiBelgenin görüntüsü Örnek Belge Dizini