Dışişleri Bakanı William Jennings Bryan’ın Katolikos’un Ermenilerin Korunması İçin Yaptığı Başvuruya Yanıtı, 28 Nisan 1915

No. 111.

28 Nisan 1915 [Ekselansları Sayın George Bakhmetoff, Rusya Büyükelçisi]

Ekselans,

Ermeni Kilisesi Katolikosu namına, Hükümetimizin Türkiye Hükümeti nezdinde, Türk topraklarındaki masum Ermenilerin katliamlara karşı korunması konusunda arabuluculuk yapması yolundaki sözlü talebiniz üzerine Bakanlığımız tarafından, konuyu Türk hükümetine iletmesi ve onları Ermenilerin diğer dinlere mensup kişilerin şiddetine karşı koruyacak etkili önlemleri almaya davet etmesi için İstanbul’daki Amerikan Büyükelçisi’ne talimat verilmiştir.

İstanbul’daki Amerikan Büyükelçisi, Bakanlığın telgrafını almadan önce Bakanlığa bir telgraf çekerek, yüzden fazla üst tabakadan Ermeninin devrimci propaganda yapmalarını önleme gerekçesiyle tutuklandığını; bu kişilerin muhtemelen tehlikede olmadığını, ancak iç bölgelere sürgün edildiğini bildirmiştir.

Bu mesajı aldıktan sonra Bakanlık, Büyükelçiye tekrar telgraf çekerek, Türk hükümetinden Ermenilerin korunmasını talep etmesi talimatını vermiştir.

En derin saygılarımın kabulü ricasıyla,

W.J. Bryan

RG59, 867.4016/58

Belgenin görseli Örnek belgeler listesiBelgenin görüntüsü Örnek Belge Dizini