Şili Senatosu Kararı

5 Haziran 2007

Şili Senatosu'nun
Ermeni Soykirimi'ni Tanima Karari metni
(Ispanyolcadan Ingilizceye çeviri esas alinmistir)

Kabul tarihi: 5 Haziran 2007


Yüksek Senato,

1. 24 Nisan 1915’te, o tarihte Türk İmparatorluğu’nun başkenti olan Kontantinopolis’de, Ermeni toplumunun bütün öncülerinin haksız yere tutuklanması ve ardından yok edilmesinin, imparatorluk yönetim kadroları tarafından hayata geçirilen Ermeni nüfusunu sistematik olarak imha etme politikasının başlangıcını oluşturduğunu;

2. 1915-1923 yılları arasında gerçekleştirilen insanlık dışı soykırım sonucunda, 1.5 milyon Ermeninin atalarının binlerce yıllık ana yurdunda ölümüyle sonuçlandığını;

3. Bir suç olan bu edimin 20. yüzyılın ilk etnik temizliğini oluşturduğunu, onun da ötesinde ve hiçbir yargı ya da yorumun ortadan kaldıramayacağı şekilde, bu halkın insan haklarının en aleni şekilde ihlali anlamına geldiğini;

4. [Bu suçun] insanlığın kolektif belleğinden silinmek için çaba harcanmasına ve büyük güçlerin yapılanlara son verme konusunda sergilediği duyarsızlığa rağmen, dünyanın çeşitli yerlerinde Ermeniler ve kuruluşlarının, [Ermeni] soykırımının uluslararası toplumun bazı kesimleri tarafından tanınabileceğine tanık olduklarını;

5. Örneğin 1985’te BM Azınlıklara Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu’nun Ermenilere yapılanın bir soykırım olduğunu 1985 yılında açıkça belirttiğini;

6. Uruguay, Arjantin, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Rusya, İtalya, Lübnan, İsveç, İsviçre, Hollanda, Venezuela, Litvanya, Kanada ve Fransa gibi ülkelerin Avrupa Parlamentosu’yla aynı doğrultuda kararlar aldıklarını;

7. Bizim ülkemizin, insan haklarının, ne kadar önemli olursa olsun yapılan anlaşma ve görüşmelerin üzerinde bir öneme sahip olduğunu hâlâ savunmak durumunda kalmakta olduğunu;

8. Dolayısıyla Şili’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenistan’da, bugün uluslararası toplumun bir kısmından, özellikle Türkiye’den manevi telafi talep etmekte olan savunmasız bir halka karşı zalimane bir soykırım yaptığını kabul eden 1985 tarihli karar doğrultusunda bir karar almasının ahlaki ve manevi bir görev olduğunu;

Göz önünde bulundurarak;

Cumhuriyet Senatosu;

1. Kendisine yapilan soykirimi lanetlemede Ermeni halkini destekleme; ve

2. Şili hükümetine, 1985 Birleşmiş Milletler kararına uygun hareket etmesi için çağrıda bulunma kararı almıştır.