Fransız Yasası

29 Ocak 2001

1915 Ermeni Soykırımı’nın tanınmasıyla ilgili 29 Ocak 2001 tarihli 2001-70 sayılı Yasa:

Ulusal Meclis ve Senato aşağıdaki yasayı kabul etmiş, Fransa Cumhurbaşkanı da ilan etmiştir:

Fransa’nın 1915 Ermeni Soykırımı’nı resmen ve açıkça tanımaktadır.

Bu kanun devletin bir kanunu olarak uygulanacaktır.

Yasa, Paris’te 29 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Jacques Chirac
Cumhuriyet’in Başkanı adına
Başbakan Lionel Jospin.
(1) Hazırlık belgeleri: Yasa no. 2001-70 Senato: 7 Kasım 2000’de görüşülüp kabul edilen 60 sayılı Kanun Tasarısı Ulusal Meclis: Senato tarafından kabul edilen 2688 Sayılı Kanun Tasarısı Dışişleri Bakanlığı adına François Rochebloine tarafından hazırlanan, görüşülüp 18 Ocak 2001 tarihinde kabul edilen Rapor.


[Resmi olmayan İngilizce çeviriden]