İtalya Temsilciler Meclisi Kararı

16 Kasım 2000

Karar

İtalya Temsilciler Meclisi, 15 Kasım 2000’de Avrupa Parlamentosu’nun, 1999’da Avrupa Komisyonu tarafından tamamlanan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabul sürecinde sağladığı ilerlemeye ilişkin periyodik raporundan yola çıkarak hazırlanan bir önergeyi büyük çoğunluğun oylarıyla kabul ettiğini saptamıştır. İlerleme raporu Türk hükümetine, özellikle ceza hukuku reformu, yargı bağımsızlığı ve azınlık hakları alanlarında demokratikleşme çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulunmuştur.

İtalya Temsilciler Meclisi ayrıca, son alınan kararın özel bir önem taşıyan üç paragrafında Ermeni halkıyla ilgili sorunların ele alındığını da saptamıştır. Bu kararda, “modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce Ermeni azınlığa karşı yapılan soykırımın tanınması (Paragraf 10); ve Türk hükümetinin kendisi tarafından önerilmiş olduğu gibi, Türkiye’nin Kafkasya’daki komşularıyla ilişkilerinin geliştirilmesi (Paragraf 20)” ısrarla talep edilmekte ve AB-Türkiye İlişkileri Tarafsız Parlamento Komisyonu Başkanı Sn. D. Cohn-Bendit tarafından 21. Paragrafta belirtilen öneriler desteklenerek, Türk hükümeti “Ermenistan Cumhuriyetiyle açık görüşmelere başlamaya, iki ülke arasında diplomatik ilişkileri ve ticareti yeniden başlatmaya, halen devam etmekte olan ablukaya son vermeye” davet edilmektedir.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi, İtalyan hükümetini yukarıda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda, iki ülkenin toprak bütünlüğüne, barış içinde bir arada yaşama ilkesine ve insan haklarına saygı temelinde, bölgedeki [Kafkasya] halklar ve azınlıklar arasındaki bütün gerilimleri giderme, böylece Türkiye’nin Avrupa toplumuna entegrasyon sürecine hız kazandırma yönünde enerjik bir politika izlemeye davet etmektedir.

(Resmi olmayan İngilizce çeviriden)