Papa II. John Paul Hazretleri ve II. Karekin Hazretleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nde Eçmiyadzin'de Yaptıkları Ortak Açıklama

27 Eylül 2001

II. JOHN PAUL HAZRETLERİ
VE II. KAREKİN HAZRETLERİ’NİN
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ, KUTSAL EÇMİYADZİN’DE
YAPTIKLARI ORTAK AÇIKLAMA

Hıristiyanlığın Ermenistan’ın dini olarak ilan edilmesinin 1700. yılı kutlamaları vesilesiyle biz, Roma Piskoposu ve Katolik Kilisesinin Pastörü II. John Paul ile Tüm Ermeniler Katolikosu ve Yüksek Patriği II. Karekin, bir araya gelmiş bulunuyor ve birlikte dua etmemizi mümkün kılan bu mutlu fırsatı bize verdiği için Tanrı’ya, kutsal adına ithafen, şükranlarımızı sunuyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına şimdi ve daima şükürler olsun.

Bu olağanüstü buluşmada, Yüce Rabbimiz İsa Mesih’in ve Aydınlatıcı Aziz Gregor’un, onların yandaşları ve ardıllarının adlarını saygıyla anıyoruz. Onlar yalnızca Ermenistan halkını değil, Kafkasya’daki komşu ülkelerdeki halkları da aydınlatmışlardır. Onların tanıklığı, adanmışlıkları ve gösterdikleri yol sayesinde Ermeni halkı İ.S.301 yılında ilahı ışıkla aydınlanmış ve yüzünü, bütün kalbiyle Hakikate, Hayata ve Selamete Giden Yola, yani İsa’ya dönmüştür.

Onlar Baba olarak Tanrı’ya ibadet etmişler, İsa Mesih’i Rab’leri olarak görmüşler ve kutsayıcıları olan Kutsal Ruh’a yakarmışlar, evrensel apostolik kiliseyi de Ana’ları olarak sevmişlerdir. Eski çağların Ermenileri, İsa’nın en başta gelen emrini, yani Tanrı’yı her şeyden çok ve komşularımızı kendimiz gibi sevmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsediler. Güçlü bir inanca sahip oldukları için Hakikat’e tanıklık etmeyi ve gerektiğinde, ebedi hayatı paylaşmak için ölümü kabullenmeyi seçtiler. Böylece İsa aşkı, şehit Ermeniler için kuşaktan kuşağa aktarılan yüce bir miras oldu. Bir kuşağın bir sonraki kuşağa bırakacağı en değerli hazine kutsal kitaba sadakat olarak görülmüş, böylece Kutsal Ruh’un ışığıyla gençler Hakikat’e tanıklık etmede ataları kadar kararlılık göstermişlerdir. Yaygın olarak yirminci yüzyılın ilk soykırımı kabul edilen, bir buçuk milyon Hıristiyan Ermeninin imhası ve daha sonra totaliter rejimde binlercesinin yok edilmesi günümüzde yaşayan kuşağın belleğinde hâlâ canlı olan trajedir. Boşu boşuna katledilen bu masumlar azizlik mertebesine çıkarılmamışlardır, ama aralarında birçoğu hiç şüphesiz İsa namına iman şahidi ve şehittir. Bizler onların huzur içinde uyumaları için dua ediyoruz ve feda ettikleri canların anlamını inananların hiçbir zaman unutmamalarını istiyoruz. Son yedi yüz yıl içinde bütün olumsuzluklara rağmen Hıristiyanlığın Ermenistan’da varlığını sürdürdüğü ve bugün Ermeni Kilisesi’nin modern Ermenistan Cumhuriyeti’nde, yanı sıra yakın ve uzak yerlerdeki Ermeni cemaatlerinde özgürce Müjde’yi yayma misyonunu yerine getirdiği için Tanrı’ya şükrediyoruz.

Ermenistan, tıpkı Kral Tridat ve Aydınlatıcı Aziz Grigor zamanında olduğu gibi, yine özgür bir ülke. Gelişip serpilmekte olan Cumhuriyet’te son on yıldır yurttaşların ibadet ve dinlerinin gereklerini yerine getirme hakkı tanınmış bulunuyor. Ermenistan’da ve Diyasporada yeni Ermeni kurumları kuruluyor, kiliseler inşa ediliyor, dernekler ve okullar oluşturuluyor. Bütün bunlarda Tanrı’nın sevgi dolu elini görüyoruz. O, kendine özgü kimliğini Hıristiyan inancı sayesinde korumuş olan bu küçük ulusun devam eden tarihinde mucizelerini göstermiştir. İnançları ve Kiliseleri sayesinde Ermeni halkı, gerçekten de bir bütün olarak Hıristiyanlığın hazinesine en değerli katkıda bulunmuş olan, benzersiz bir Hıristiyan kültürü geliştirmiştir.

Hıristiyan Ermenistan’ın sunduğu örnek, İsa’ya inancın, ne kadar zor olursa olsun, her insani durumda umut aşıladığının bir kanıtıdır. Hıristiyan inancının kurtarıcı ışığının hem zayıfın hem de güçlünün, dünyanın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ulusları üzerinde parlaması için duacıyız. Özellikle bugün uluslararası koşullarda var olan karışıklıklar ve zorluklar, iyilikle kötülük, karanlıkla aydınlık, insani olanla insanlık dışı olan, hakikat ve yalan arasında bir seçim yapmayı zorunlu kılıyor. Bugünün hukuk, siyaset, bilim ve aile yaşamı alanındaki sorunlar insanlığın anlamı ve görevleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu sorunlar günümüz Hıristiyanlarını, tıpkı diğer zamanların şehitleri gibi, büyük bedeller ödeme pahasına da olsa Hakikat’e tanıklık etmeye çağırıyor.

Bu tanıklık, bütün İsa’yı izleyenlerin bir araya gelerek tek bir inancı ikrar etmeleri ve aralarındaki ayrılıkların yaralarını iyileştirmeleri durumunda çok daha ikna edici olacaktır. Kutsal Ruh Hıristiyanlara ve aslında bütün iyi insanlara barışma ve kardeşlik yönünde yol göstersin. Burada, Kutsal Eçmiyadzin’de, dua etmek ve her birimizin kutsal geleneklerini gözetmek suretiyle, İsa’nın inançlı cemaatinin bütün üyeleri arasında Rabbin Sofrası’nda buluşma gününe ulaşmamızı hızlandırmak için çaba harcama azmimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Tanrı’nın yardımıyla, sevgi aleyhine hiçbir şey yapmayacak ve “çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp ata[cağız] ve önümüze konan yarışı sabırla koşa[cağız]”. (İncil, İbraniler 12:1)

İnananlarımızı, hiç durmadan Kutsal Ruh’un, her çağda ve yerde yaptığı gibi, hepimizin içini İsa’yı, O’nun Yolunu, Hakikatini ve Yaşamını izleme aklı ve cesaretiyle doldurması için dua etmeye çağırıyoruz.

Kutsal Eçmiyadzin, 27 Eylül 2001

II. John Paul Hazretleri           II. Karekin Hazretleri

Ortak Açiklama'nin resmi versiyonuna Vatikan'in web sitesinden ulaşilabilir.