Hollanda Parlamento Kararı

21 Aralık 2004

Eyaletler Genel Meclisi’ne bağlı Alt Meclis (Temsilciler Meclisi)

Yil 2004-2005
21 501-20 Avrupa Konseyi

No. 270

Eyaletler Genel Meclis Üyesi Rouvoet tarafından verilen önerge

Sunuş tarihi: 21 Aralık 2004

Meclis,

Önerge üzerinde görüşerek,

Avrupa Konseyi’nin 16 ve 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’deki toplantısında, Türkiye ile katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005’de başlanması kararı aldığını,

Avrupa Konseyi’nin bu kararında, sivil toplumun da katılımıyla, halkları bir araya getirerek karşılıklı anlayışı geliştirmek üzere Türkiye ile yoğun politik ve kültürel bir diyalog başlatma görüşünü benimsediğini (Karar 23) göz önünde bulundurarak,

Aday üye olan devletin kendi tarihini dürüst bir şekilde kabul etmesinin vazgeçilmez bir gereklilik olduğuna inanarak,

Hükümetten Türkiye ile diyaloğunda Ermeni soykırımını tanımasını sürekli olarak ve açık bir şekilde gündeme getirmesini, ve bu konuyu öncelikli olarak gündemine almasını talep etmektedir.

Rouvoet
Van Bommel
Van der Staaij
Van der Laan
Van Baalen
Herbens
Duyvendak
Wilders

[Resmi olmayan İngilizce çeviriden]