John Paul II'nin Tzitzernagaberd Aniti'nda Duasi

26 Eylül 2001

ERMENİSTAN’A APOSTOLİK YOLCULUK – DUA ZİYARETİ PAPA JOHN PAUL II’NİN DUASI

Tzitzernagaberd* Anıtı [Soykırım Anıtı]

Erivan, 26 Eylül 2001

Kutsal Babamız:

Yaşayanların ve ölülerin yargıcı, bize merhamet et!

Dinle Rabbim, bulunduğumuz bu yerden yükselen ağıtı,

Büyük Felaket’in derinliklerinden gelen ölülerin sesini,

Habil’in kanı gibi masum kanların,

Artık yaşamayan çocukları için ağlayan Rahel’in çığlığını.

Dinle Rabbim, 1915’te “yok olmanın eşiğine getirilmiş

Eza çeken Ermeni halkı”nı savunan

selefi Papa 15. Benedikt'in sesini yankılayan

Roma Piskoposu’nun söylediklerini.

Çok eskilerden bu yana sana inanmış,

Büyük felaketlerden geçmiş,

Ama sana olan inancını hiç yitirmemiş olan

Bu ülkenin insanlarına bak.

Her birinin gözündeki yaşları sil

Ve onların yirminci yüzyıldaki acılarından

sonsuza kadar varlığını sürdürecek bir yaşamın filizlenmesini ihsan et.

Ermeni halkına yapılan korkunç zulüm bizi dehşete düşürüyor

Ve dünyada böyle bir insanlık dışı muamelenin hâlâ mümkün olması derinden yaralıyor.

Ama senin sözlerine duyduğumuz umudu tazeleyerek sana yalvarıyoruz Tanrım,

Bu ölüler sonsuza kadar huzur içinde yatsınlar,

Ve hâlâ açık yaraları senin sevginin gücüyle kapansın.

Ruhlarımız sana hasret Rabbim, tıpkı gece bekçisinin şafağa hasreti gibi,

Biz de günahtan arınmanın haçın üzerindeki zaferini,

Yenilmez yaşamın şafağı olacak Diriliş’in ışığını,

Bir daha ölümün olmayacağı yeni Kudüs’ün ihtişamının parlamasını bekliyoruz.

Ey yaşayanların ve ölülerin Yargıcı! Hepimize merhamet et!

*Soykırım Anıtı olarak bilinir ve ziyaret edilir. Ermenice sözcük anlamı “Kırlangıçların Kalesi”dir.

John Paul II’nin Tzitzernagabert’te okuduğu resmi duayı Vatikan’ın web sitesinden okumak için tıklayın.