Venezuela Ulusal Meclis Kararı

14 Temmuz 2005

Bolivarci Venezuela Cumhuriyeti Ulusal Meclisi

Başkan: Nicolas Maduro Moros

Karar: Bu Meclis Ermeni halkı, devleti, güçlü ve gelişmekte olan Venezuela’lı Ermeni toplumu önünde Ermenilerin haklarını, adalete uygun ve gecikmiş olarak, insani değerler temelinde teslim ettiğini dile getirdiği konusunda görüş birliğine varmıştır.

Resmi Gazete: No. 38.230, 7/18/2005

Değil mi ki,

İnsanlık tarihinin ilk bilimsel bir şekilde planlanmış, organize edilmiş ve uygulamaya geçirilmiş soykırımı 90 yıl önce “Jön Türk” rejimi ve “Pantürkizm” ideolojisi tarafından Ermeni halkına karşı gerçekleştirilmiş ve iki milyona yakın insanın yok olmasıyla sonuçlanmıştır,

Değil mi ki,

Bu nitelikteki suçlar, bunların tekrar edilmesini engellemek, kurbanların insani ve ulusal haklarını iade etmek ve suçun faillerini lanetlemek için şiddetle reddedilmelidir,

Değil mi ki,

Bu soykırım Türk Halkı ve bütün dünya halkları tarafından lanetlenmelidir,

Değil mi ki,

Venezuela halkı ve devleti her zaman terörizmi ve ırk, etnisite, din ve politik görüş temelinde ayrımcılığı reddetmiştir,

Değil mi ki,

Politik saikler ve çıkarlar nedeniyle bugün soykırımın inkârı yoluyla tarih değiştirilmeye çalışılmaktadır,

Ulusal Meclis Aşağıdaki Kararları Almıştır

Bir: Ermeni Halkına, Ermenilerin devletine ve güçlü Venezuela’lı Ermeni toplumuna haklı ve geciktirilmekte olan adalet arayışlarını desteklediğimizi ifade etmek.

Iki: Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin üyeliğini, Türkiye Ermeni Soykırımı’nı tanıyıncaya kadar ertelemesini talep etmek.Üç: Bu kararı Ermeni Parlamentosu ve Ermeni Dini Yetkililerine sunmak üzere bir Komite’yi yetkilendirmek.

Dört: Ermeni Halkıyla Dostluk adıyla bir parlamento grubu oluşturmak.

2005 yılının Temmuz ayının 14. Gününde, Caracas’taki Ulusal Meclis’in merkezi Federal Yasama Sarayı’nda sunulmuş, imzalanmış ve damgalanmıştır. Bağımsızlığın 195. ve Federasyon’un kuruluşunun 146. Yılı.

Nicolas Maduro Moros Başkan

Ricardo Gutierrez Birinci Başkan Yardimcisi

Pedro Carreno İkinci Başkan Yardimcisi

Ivan Zerpa Guerrero Sekreter

Jose Gregorio Viana Müsteşar

[Kaynak: Metnin resmi olmayan İngilizce çevirisi]