Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi

27 Kasım 2014

DC No. 09/1914-2015

Meclis Deklarasyonu

Temsilciler Meclisi,

Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915-1923 arasında Ermenilere yapılan soykırımın 99. Yıldönümünde, 24 Nisan 2014’te;

24 Nisan 1915 gecesi, Osmanlı İmparatorluğu iktidarında olan İttihat ve Terakki Partisi liderleri Jön Türklerin, Ermeni kadın ve erkekleri, aydınları, siyasetçileri, bilim insanlarını, yazarları, sanatçıları tutuklama planını hayata geçirdiğini, tehciri ve ardından Tarihi Ermenistan ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde sivil halkın kitlesel olarak katlini örgütlediğini ve bunun trajik sonucu olarak erkek, kadın ve çocuk 1,5 milyondan fazla insanın öldürüldüğünü,

Bugün ise, (Ermeniler ve Türkler dahil olmak üzere) farklı ülkelerdeki tarihçilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların ve çeşitli ülkelerin sunduğu belgeler yardımıyla Ermeni Soykırımı’nın kanıtladığını ve o dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde olan bölgelerde yaşayan bu milli azınlığa karşı bir imha planının yürütüldüğünü ortaya koyulduğunu;

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,

Temsilciler Meclisi, Meclis Genel Tüzüğü’nün 103. ve 131. madde hükümleri uyarınca;

24 Nisan’da, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 ile 1923 yılları arasında gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nın 99. Yıldönümünü dünyanın farklı köşelerinde anan Ermeni Cemaati üyeleri ve onların torunları ile dayanışma içinde olduğunu, aynı zamanda Çokuluslu Yasama Meclisi çatısı altındaki Temsilciler Meclisi olarak, insanlığa karşı gerçekleştirilen tüm inkârcı politikaları şiddetle reddettiğini ve bu elim olaydan sağ kurtulanların oluşturduğu Ermeni Diasporası üyelerinin atalarının can verdiği Ermeni Soykırımı’nın Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanıması için yürüttüğü çabaları desteklediğini

İLAN EDER.

Kaydedilmiş, yayınlanmış ve arşivlenmiştir.

Toplantı Salonu

La Paz, 27 Kasım 2014

Marcelo William Elio Cháves

TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI

(Resmi olmayan İngilizce çevirisinden Türkçeye aktarılmıştır)