Bolivya Çokuluslu Senatosu

3 Haziran 2015

Bolivya Çokuluslu Yasama Organı
SENATO

SENATO AÇIKLAMASI: Nº.122 / 2014-2015

SENATÖRLER MECLİSİ GENEL TOPLANTISI,

Bolivya Çokuluslu Yasama Organı, Ermeni halkının insan haklarının korunması, hakikatin tanınması ve adaletin tecelli etmesi için verdikleri mücadeleyi paylaştığını ve bu mücadeleyle dayanışma içinde olduğunu;

Senato Deklarasyonlarının, ulusal ve uluslararası konularda Senato’nun resmi tutumunu ifade ettiğini,

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,

Senatörler Meclisi, Devletin Siyasi Anayasası’nın öngördüğü yetkiyi kullanarak ve Genel Tüzüğün 164. ve 165. maddelerine uygun olarak;

İnsan hakları, hakikat ve adalete olan güçlü bağlılığını, bunlarla dayanışma içerisinde olduğunu, Ermeni milletinin maruz kaldığı soykırımı ve bununla ilgili bütün inkârcı politikaları lanetlediğini,

RESMEN İLAN EDER.

Bu karar Bolivya Çokuluslu Yasama Organı çatısı altındaki Senatörler Meclisi tarafından 27 Kasım 2014 tarihinde kabul edilmiştir.

Kayda geçirilecek, yayınlanacak ve dosyalanacaktır.

Senatör Zonia Guardia Melgar

SENATÖRLER MECLİSİNİN İCRA BAŞKANI

(Resmi olmayan İngilizce çevirisinden Türkçeye aktarılmıştır)