Danimarka Parlamentosu Kararı

26 Ocak 2017

Ermeni Soykırımı’na ilişkin V 26 sayılı Meclis Önerisi

Öneri sahipleri: Nick Haekkerup (S – Sosyal Demokrat Parti), Søren Espersen (DF – Danimarka Halk Partisi), Michael Aastrup Jensen (V – Muhafazakâr Liberal Parti), Henrik Dahl (LA – Liberal İttifak Partisi), Martin Lidegaard (RV – Sosyal Liberal Parti), Naser Khader (KF – Muhafazakâr Halk Partisi)

Derleme: 2016-17

Durum: Kabul edildi

Kabul önerisi hakkında

Öneri prosedürü
Öneri Tarihi: 19 Ocak 2017

Bakanlar Bölgesi

Kabul önerisi

Parlamento, 1915-1923 döneminde Doğu-Anadolu’da meydana gelen trajik ve kanlı olaylara ilişkin V 54 sayılı, 19 Mayıs 2015 tarihli kararı teyit eder. Danimarka Parlamentosu, yaşananlara ilişkin tarihin, özgür ve sansürsüz bir şekilde araştırılmasını temel alan ve döneme ait bütün resmi belgelerin incelenmesini de kapsayan bir diyaloğun, uzlaşmaya giden en etkili yol olduğu görüşündedir. Parlamento, Türkiye’de söz konusu olaylara ilişkin yurttaşlar ve medya tarafından “soykırım” teriminin kullanılmasının hukuken yasaklanmasını üzüntüyle karşılamakta ve bunu, gerek akademik ve gerekse terimin kullanarak düşünceyi ifade edebilme özgürlüğü açısından anlamsız bir kısıtlama olarak görmektedir. Parlamento, tarihsel olaylara ilişkin yargıda bulunmama konusundaki parlamenter geleneğe bağlılığını sürdürmektedir.

Öneri, 11 çekimser (ALT, Zenia Stampe (RV), SF), 9 ret (EL) oya karşı 89 kabul oyu ile (S, DF, W, LA, RV, KF) kabul edilmiştir.

(Resmi olmayan İngilizce çevirisinden Türkçeye aktarılmıştır)