Arjantin Senato Kararı

20 Ağustos 2003

Yasa tasarısı No.: 664/03
Tasarı Türü: Deklarasyon
Ulusal Senato
Parlamento Sekreteri
Yayınlar Direktörü

(S-664/03)

Deklarasyon

Yüksek Ulusal Senato

Aşağıdaki hususu deklare eder:

Türk devleti tarafından 1915-1923 yılları arasında 1.5 milyon Ermeni’ye yapılan Ssoykırım’ı 88. yıldönümünde derin bir üzüntüyle anmaktayız.

Bu deklarasyonumuz aynı zamanda halen cezasız kalmaya devam eden insanlığa karşı işlenmiş suçları kınama lanetleme anlamına gelmektedir..

Guillermo Raúl Jenefes.-

Gerekçe

Sayın Başkan,

24 Nisan, Türk hükümeti tarafından planlı ve önceden hesaplanmış şekilde işlenen yirminci 20, yüzyılın ilk soykırımını anma günüdür. 1.5 milyon Ermeni Türkler tarafından gerçekleştirilen katliamlar ve tehcir sırasında barbarca, insanlık dışı muamelelerin kurbanı olmuştur, Ermenierin toprakları ellerinden alınmış ve Ermenilerin kendi tarihsel anayurtlarında yaşama hakkları gasp edilmiştir.

İmha politikası, bir ulusu tamamen yok etme imha kastı ve ardından yakın geçmişe ait belleği slime yok etme amaçlı fanatizm söz konusuyken Türk hükümeti, Ssoykırım’ı ve “Ermeni Sorunu’”nun” varlığını inkâr etmekte, dünyayı masumiyetine inandırmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır.

İnsanlığın böylesi tehlikeleri öngörmemesi, ilgisizlik ve ihmallerle birlikte soykırım suçları tekrarlanmıştır. Soykırım, uluslararası bir suç ve insan hakları ihlali olduğuna göre, faillerin yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeleri ve kabul etmeleri uluslararası topluma ödenmesi gereken bir borçtur.

Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve bir dizi ülke, reddedilemez tarihsel bir gerçeklik olan Ermeni Soykırımı’nı tanımanın bir gereklilik olduğunu kabul etmişlerdir.

Sayın Başkan, adalet insan haysiyetinin yegâne güvencesidir; bu nedenle söz konusu tasarının kabul edilmesini öneriyorum. Guillermo Raúl Jenefes.-

Belgenin gayri resmi çevirisidir.