Çek Parlamentosunun Kararı


25 Nisan 2017

Ermeni Soykırımı Hakkında Çek Parlamentosu’nun Ermeni Soykırımı Hakkındaki Kararı

Parlamenter Robin Bönisch tarafından 25 Nisan 2017’de önerilmiştir.

Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Temsilciler Meclisi,; İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere, Romanlara ve Slavlara yönelik işlenenkarşı işlenen insanlık ğa karşı suçlarını lanetler; Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gerşekleştirilen dahilinde yapılan Ermeni Soykırımını ve diğer etnik ve dini sel azınlıklarıa karşı uygulanan n soykırımını ve; ayrıca dünyanın farklı yerlerinde diğer taraflarında gerçekleştirilen soykırımcı eylemleri kınar ve fiilleri lanetler ve uluslararası toplumu insan ve haklarının ve sivil haklarının ihlallerine etkin bir şekilde son vermeye ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye davet eder.

Durum: Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi tarafından oy birliği ile (oy sayısı 414) kabul edilmiştir.

Belgenin gayri resmi çevirisidir.