Çek Parlamentosunun Kararı

25 Nisan 2017

Çek Parlamentosu’nun Ermeni Soykırımı Hakkındaki Kararı

Parlamenter Robin Bönisch tarafından 25 Nisan 2017’de önerilmiştir.

Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Temsilciler Meclisi; İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere, Romanlara ve Slavlara yönelik işlenen insanlık karşıtı suçları lanetler; Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gerşekleştirilen Ermeni Soykırımını ve diğer etnik ve dinsel azınlıklarıa karşı uygulanan soykırımları ve; ayrıca dünyanın farklı yerlerinde diğer taraflarında gerçekleştirilen soykırımcı eylemleri kınar ve fiilleri lanetler ve uluslararası toplumu insan ve sivil haklarının ihlallerine etkin bir şekilde son vermeye ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye davet eder.

Durum: Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi tarafından oy birliği ile (oy sayısı 414) kabul edilmiştir.

Belgenin gayri resmi çevirisidir.