İtalya Temsilciler Meclisi

10 Nisan 2019

Metinler, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü 160 numaralı oturumun, Gün Sıralamasına Göre İlişiklendirilmiştir

Ermeni Halkının Soykırımının Tanınmasına Yönelik Önergeler

Meclis,

Aşağıdaki kıstaslar göz önüne alındığında:

İtalya tarafından 11 Mart 1952’de onaylanan soykırımın önlenmesi ve durdurulması Kongresi, soykırımın tarih boyunca insanlığa büyük kayıplar yaşattığını tanır;

BM İnsan Hakları Alt kurulu 1973’te 1.5 milyonun üstünde Ermeninin 1915-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunda yok edilmesinin, yirminci yüzyılın, sözü geçen kurul altında, ilk soykırımı olduğunu tanır;

Dünyada yirmiden fazla ülke Ermeni Soykırımını resmi olarak tanır;

Avrupa Parlementosu, 18 Haziran 1987’de kabul edilen «Ermeni problemine politik çözüm üstüne karar» ile birlikte 1915-1917 yılları arasında Ermenilere Osmanlı toprakları içinde uygulanan soykırımı tanır ve Türk hükumetinin “Jön Türkler” tarafından yapılan soykırımı reddetmesini, Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna yükselmesinde bir engel olarak görür;

«2013 Yıllık Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Raporu» ışığında, Mart 12, 2015 kararı ile, Avrupa Parlementosu bahsedilen soykırımı 100. yılında üye ülkelerden tanımasını istediği göz önüne alınırsa (paragraf 77);

Ermeni Soykırımının 100. Yıl dönümünde Avrupa Parlementosu, Nisan 15, 2019 kararı ile, geçmiş hafızanın canlı tutulmasının ve insanlar arasında gerçeklerle hafızaların mutabakata varmasının önemi düşünüldüğünde, bir kez daha Türkiye’yi Ermeni Soykırımını tanımaya davet eder, “Böylelikle Ermeni ve Türk toplumu arasında özgün bir anlaşmanın yolu açılır”. Avrupa Parlementosu ayrıca Ermenistan ve Türkiye’yi “temelinde halklar arasında işbirliğine dayanan bir ajandaya odaklanmaya” ve “ilişkilerde normalleşme sürecinin devam etmesine, diplomatik ilişklerin kurulmasındaki protokollerin onanmasında ve uygulanmasında, özellikle ekonomik entegrasyon ve sınır ötesi işbirliği dahilinde sınırın açılması ve aktif olarak ilişkilerin geliştirilmesine, davet eder”;

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Avrupa Parlementosunun isteğini takip eden ülkeler: Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsveç ve İsviçre aynısını yaptığından;

17 Kasım 2000’de onaylanan 6-00148 numaralı karar ile Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımı ile ilgili Avrupa Parlementosunun bahsi geçen kararını hatırlatarak, bölgedeki farklı halklar ve azınlıklar arasındaki her ayırılığın tamamen üstesinden gelmek için hükumetin mücadeleyi üstlenmesine kendini sınırladı.

Aziz Peter Kutlaması esnasında 12 Nisan 2015’de Papa Hazretleri Papa Francis, Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan ve “20. Yüzyılın ilk soykırımı” olarak kabul edilen Ermeni Katliamlarını hatırlattı. Başpiskopos, 2001’de Piskopos II. Karekin ile ortak bildirisinde Osmanlı İmparatorluğunda 1915’e kadar süren Ermeni Katliamlarını tanımlamak için “soykırım” terimini kullanan Papa II. John Paul’un, zaten ifade ettiklerini hatırlattı;

Yirminci yüzyılda yaşanan zulümlerin ve vahşetlerin anılarının tanınması mütemedi bir uyarı oluşturacaktır ki, Cumhuriyet Anayasasının ilkelerine ve hükumlerine uygun olarak Parlemento kişinin ebediyen insan hakları ve şeref kalesi olsun;

Hükümeti

1) Resmi olarak Ermeni soykırımını tanıması ve uluslararası bir yankı vermesi için çağırır.

(1-00139) «Formentini, Sabrina De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Quartapelle Procopio, Boldrini, Colucci, Centemero, Carelli, Capitanio, Piccoli Nardelli, Molinari, D’Uva, Zóffili, Cecchetti, Coin, Bordonali, Ziello, Eva Lorenzoni, Bisa, Paolini, Colla, Gadda, Andrea Romano, Mollicone, Fiano, Gariglio, Moretto, Mor, Lepri, Lupi, Frassinetti, Carnevali, Fregolent, Occhionero ».

(11 Mart 2019)

Meclis,

Aşağıdaki kıstaslar göz önüne alındığında;

24 Nisan, dünyada Ermeni halkının zulmünün anıldığı gün: Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 ve 1916 arasında gerçekleştirilen, ırksal ve dini nefretten kaynaklanan, Ermenilerin esas topraklarından (Günümüz Tütkiye Anadolusu) köklerinin sökülmesi ile birlikte, 1.5 milyon ölüme ve kitlesel göçe yol açtı; Bugün çeşitli kıtalarda, çeşitli komünitelerde, diyasporaya zorlanmış bir halk;

Yarayı iyileştirmek ve tarihin hüzünlü bu sayfasının üstünden gelebilmek için, taraflar arasında normalleşmeyi hedefleyen, 10 Ekim 2009’da karşılıklı Zürih protokollerinin imzalanması ile başlayan ilk denemeler, Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında ilişkileri yumuşatmak için 2009’dan başlayarak aktif halde geldi;

Peşi sıra, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Aralık 2013’de Yerevan’a yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan 2014’te «20. Yüzyılın başındaki olayların» mağdurları için taziye beyanatı gibi, bazı açık fırsatlar kaydedildi;

Yine de, bu erken rahatlama işaretlerini bir hayli çatışan ilişkiler takip etti; Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci daha iyi bir yapılanmaya doğru henüz bir gelişme kaydetmedi;

Başbakan Sarkisyan’nın Parlemento Başkanı Sahakyan’dan bahsi geçen 2009’da Zürih’te imzalanan Ermeni-Türk protokollerinin onaylatılmamasını (Şubat 2015’de) talep etmesi, 2017’de aynı protokollerin Ermenistan tarafından resmi olarak feshedilmesine kadar, arzulanan anlayışın sürdürülebilirliğine yardım etmeyen sinyaller temsil etti;

Yıllardır sonuçlanamamış karmaşık bir problemin, taraflar arasında diyaloğu teşvik etmek ve tanıtmak, Osmanlı İmparatorluğunda Birinci Dünya Savaşı sırasındaki olayların gerçeklerini ve sorumluluklarını yeniden inşaa etmeye yardımcı olmak için, ayrıca derin historiyografik bir araştırma yaparak, soruşturmalar başlatmak ve paylaşılan doğrulara ulaşmak için, iki taraf için de yararlı olacak şekilde, bahsi geçen 10 Ekim 2009 Zürih Protokollerinin koşullarına uygun olacak şekilde, diplomatik ilişkilerin tekrar normalleşmeye başlaması, Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki çözüm için gereklidir;

Hala kesik ve kırılgan olsa da, iki ülke tarafından altı çizilen diyalog yolunun tekrar başlatılması mühimdir; Türkiye ve Ermenistan halkı arasındaki ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımların altını çizen ve büyük bir çoğunluk ile (1999’da Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin katılımına yönelik gelişmelerine dair periyodik raporunda) kararlanan, Türk Hükumetine “bilhassa iki ülke arasında, normal diplomatik ve ticari ilişkileri yeniden kurma maksadıyla ve mevcut ambargoyu kaldırmak için, Ermenistan ile diyaloğun başlatılması” davetini, özellikle (zamanın AB-Türkiye Ortak Parlemento Komitesi Başkanı, Avrupa Parlementosu Üyesi Cohn-Bendit tarafından sunulan) 21. Paragrafta belirtildiği gibi Avrupa Parlementosu’nun kendisinin de belirttiği prosedür;

Temsilciler Meclisi, yukarıda belirtilen beyanatlara uygun olarak, 17 Kasım 2000’de onaylanan 6-00148 numaralı önerge ile, taraflar arasında diyaloğu olumlamayı hedefleyen ve “iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde, barış içinde bir arada yaşamak ve insan haklarının doğru korunumu için, bölgedeki farklı halklar ve azınlıklar arasında herhangi bir muhalefetin tamamen üstesinden gelmek üzere çalışacak şartları oluşturmak adına”, Hükumeti geçici olarak İtalya’nın geleneksel rolünü devam ettirmeye adamıştır;

Hükumeti;

1) Hem karşılıklı ve çoklu olarak, iki ülke arasında diyaloğu devam ettirmeyi hedefleyen bütün girişimleri olumlayan, halklar arasında barış ve düzen anlayışını tanıtan, farklı dinlere, politik ve kültürel kimliklere saygı duyan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki uzlaşma ihtiyacını desteklemesi için;

2) İki taraf için de yararlı olacak, Türkiye ve Ermenistan arasındaki diyaloğu canlandırmayı ve normalleştirmeyi ve karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen, 2009 Zürih Protokollerinin iki ülke tarafından onaylanmasını tamamlamaya teşvik etmeye;

3) Ayrıca yetkili Avrupa ofislerinde harekete geçmeye, paylaşılan gerçekliğe olabildiğince yaklaşmakta gerekli olduğundan, 1915-16 olaylarını, Ermenilere, Hristiyanlara karşı katliamların sorumlulukları ile ilgili ve başka itiraflar üzerine ortak çabayı olumlamayı hedefleyen historyografik bir araştırmayı çeşitli tarihçilerden oluşan bir komisyon kurmayı önermeye, adar.

(1-00172) “Valentini, Orsini, Occhuito”

(9 Nisan 2019)

Gayri resmi Çeviriden