Hollanda Temsilciler Genel Meclisi

6 Haziran 2019

Temsilciler Genel Meclisi

2018-2019 Toplantı Yılı

32 623 V

No. 263

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki Güncel Durum

VOOREWIND C. S.’NİN ÖNERGESİ

6 Haziran 2019’da Sunulmuştur

Meclis,

Tartışmayı duyduktan sonra,

Madem ki Ermeni Soykırımı’nın anma günü 24 Nisan’da Türkiye Başbakanı Erdoğan, “Ermeni çeteler Müslüman öldürdüğü” için Ermeni Soykırımı’nın bir iskan önlemi olarak tutarlı olduğunu söyledi;

Madem ki bu Türkiye’nin hala kendi tarihi ile yüzleşmeyi reddetiğini gösteriyor;

Madem ki Rouvet’in önergesi herkes tarafından kabul edilerek, Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve Devleti sürekli ve empati kurarak Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını Türkiye ile diyalog içerisinde gündeme getirmesinin talimatını verdi;

Türkiye Başbakanı tarafından yapılan ifadeleri iğrenç bulduğunu ifade eder;

Devletin kendini bu tür yargılardan uzak tutması gerektiğini ve bunun Türk Devleti tarafından bilimesini ister,

Ve gün sıralamasına göre işler.

Voordewind

Karabulut

Van der Staajj

Omtzigt

Van Ojik

De Roon