Amerika Birleşik Devletleri'nin Senatsu Karar 150

12 Aralık 2019

Belgenin PDF'ini gör

116. Kongre
1. oturum

KARAR 150 (S. RES. 150)

Senatonun düşüncesinin, ABD politikasının Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıma ve anma yoluyla anılması yönünde olduğunu ifade ederiz.


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN SENATOSU

9 NİSAN 2019

BAY MENENDEZ (Kendisi, BAY CRUZ, BAY VAN HOLLEN, BAYAN STABENOW, BAY MARKEY, BAYAN WARREN, BAY PETERS, BAYAN FEİNSTEİN, BAY WYDEN, BAYAN DUCKWORTH, BAY RUBİO, BAY REED, BAY SCHUMER, BAY GARDNER, BAY UDALL VE BAYAN HARRİS adına) aşağıdaki kararı sundu ve Dış İlişkiler Komitesi'ne sevk edildi


KARAR

Senatonun düşüncesinin, ABD politikasının Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıma ve anma yoluyla anılması yönünde olduğunu ifade ederiz.