Suriye Arap Cumhuriyeti Halk Meclisi

13 Şubat 2020

Belgenin görünüslerini gör

Suriye Arap Cumhuriyeti

Halk Meclisi

Halk Meclisinin Osmanlı İmparatorluğu tarafından işlenen Ermeni Soykırımı hakkındaki kararı

Perşembe günkü 2/13/2020 tarihli oturum sırasında, Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki Halk Meclisi yirminci yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere karşı yapılan Soykırım suçunu kınar ve kabul eder. Halk Meclisi ayrıca bu suçun inkâr edilmesine yönelik bütün teşebbüsleri ve tarihi gerçeğin herhangi bir taraf tarafından saptırılmasını kınar. Meclis ayrıca bu suçun insanlığa karşı yapılmış en vahşi ve korkunç suçlardan biri olduğunu kabul eder.

Halk Meclisi Ermeni kardeşlerimizin bütün acısını paylaşmakla birlikte, Ermenilerin, Süryanilerin, Asurilerin ve diğer etnik azınlıkların da aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu elinde sistematik etnik temizliğe ve katliamların kurbanları olduğunu kabul eder. Meclis, dünya üzerindeki bütün parlamentoları, uluslararası kamuoyunun düşüncesini ve bütün uluslararası toplumu bu suçu tanımaya ve kınamaya davet eder.

Şam 2/13/2020

Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki

Halkın Meclisi

Resmi olmayan çeviriden.