Çek Cumhuriyeti Senato Kararı

20 Mayıs 2020

Belgenin PDF'ini gör

ÇEK CUMHURİYETİ

SENATO KARARI

II. Dünya Savaşının sona ermesinin 75. Yıldönümüne atfen 20 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen 23. Oturumdan.

II. Dünya Savaşı ve özellikle iki dünya savaşında da işlenen insanlığa karşı suçların kınanması.

I.

1) İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar ve Holokost’un soykırım suçları ile beraber, insan tarihindeki en büyük askeri çatışmanın bitişinin 75. Yıldönümünde;

2) Geçen yüzyılın diğer savaşları, özellikle I. Dünya Savaşı, ve bu savaşlara ithaf edilen suçlar dâhilinde;

3) Tarihi hatıratları korumak ve demokrasi ile temel insan hakları ve özgürlüklere saygının koruyucusu rolünde olduğunu tanıyarak;

4) II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından Nazi Almanya’sında bulunan Yahudilere, Romenlere ve Slav topluluklarına, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeniler ile diğer dini ve etnik azınlıklara, ayrıca Dünya’nın herhangi bir yerinde işlenen diğer soykırım şiddetleri de dâhil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçları kınar;

5) Uluslararası kamuoyuna dünyadaki insan hakları ihlallerinin engellemesinde ve anlaşmazlıkların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesinde etkili bir şekilde işbirliğinde olması için çağrıda bulunur;

II.

Çek Cumhuriyeti Parlamentosu’nun Senato Başkanı’nı kabul edilen kararnameyi Cumhuriyetin Cumhurbaşkanına, Çek Cumhuriyetinin Başbakanına ve Dışişleri Bakanına iletmesi için talimat verir.

Miloš Vystrčil, Senato Başkanı

Miroslav Balatka, Senato Tetkikçisi

Resmi olmayan çeviriden.