Yossi Beilin, İsrail Adalet Bakanı (2000)

Böyle olmak zorunda değil. Bu kadar korkunç bir tarihi gerçeğe karşı tutumuzu belirleyecek olan Türkiye ile dostane ilişkilerimiz olamaz - bu ilişkiyi geliştirmede büyük çaba göstermiş bir kişi olarak söz konusu ilişkiler benim için özel bir önem taşısa bile. Ayrıca siyasetin yoluyla ile etiğin yolunun birbiriyle çeliştiğini görmekteyim. Soykırımdan başka bir sözcükle tanımlanamayacak bir şey yapıldı. İhmal değildi, kasıtlıydı. Hükümetimizin bu konuda resmi bir karar almak zorunda olduğunu düşünmüyorum, ama bir tarihi gerçeği görmezden gelmemiz için ne sorduğu siyasi talepleri kabul demeyeceğimizi Türklere açıkça belirtmeliyiz. Etik bir tutum, siyasi çıkarlar tarafından dikte edilemez – bu ikisi iki farklı yoldur.


(Beilin’in sözlerini aktaran, Lilly Galili, "A Holocaust By Any Other Name," [Adı farklı olan bir Holokost] Ha'aretz, 24 Nisan 2000.)